Staż - nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą

W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2011r. trzy grupy uczestników projektu (łącznie 30 osób)
odbyło sześciomiesięczne staże w instytucjach sektora publicznego oraz w prywatnych firmach
funkcjonujących na lubelskim rynku pracy.
Dzięki gospodarnemu dysponowaniu środkami, w terminie od 1 sierpnia do 31 października,
dodatkowo pięć uczestniczek czwartej grupy odbyło trzymiesięczne staże w wybranych przez siebie
instytucjach sektora publicznego oraz w prywatnych firmach na terenie województwa lubelskiego.


Podczas odbywania stażu uczestnicy otrzymywali stypendium
stażowe (od którego są odprowadzane były składki) oraz zwrot kosztów dojazdu


Uczestnik/czka projektu korzystał/a ze wszystkich form wsparcia
(poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, staże)


www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl
www.eureka.lublin.pl
www.mup.lublin.pl
Projekt "Czas na aktywność został zakończony. Gratulujemy wszystkim uczestnikom,
a w szczególności tym, którzy dzięki udziałowi
w projekcie zostali zatrudnieni.

Najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.Europejskie Centrum Kształcenia
"Eureka" Sp. z o.o

20-704 Lublin, ul Wojciechowska 9A
(budynek W9 IIp.)
tel. (81) 748 94 34
wskazówki dojazdu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego